AM κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Μοτοποδηλάτου έως 50 κ.ε.

ΑΜ κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Μοτοποδηλάτου έως 50 κ.ε.

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση άδειας οδήγησης ΑΜ είναι το 16ο έτος.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής,
ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

Δικαιολογητικά:

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση

Αίτηση εκτύπωσης

e-Παράβολο ανανέωσης των 50 € (δεν απαιτείται εάν γίνεται επέκταση από B)

e-Παράβολο εκτύπωσης των 30 € (Οδηγίες εδώ)

e-Παράβολο χαρτόσημο των 18 € (ή των 27,02 € εάν γίνεται επέκταση από από B)

e-Παράβολα προγραμματισμού θεωρητικών ή πρακτικών εξετάσεων των 15 €

Πιστοποιητικά Ιατρών Οφθαλμίατρου & Παθολόγου (δεν απαιτούνται εάν γίνεται επέκταση από B)

4 ή 2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Ύπαρξη Α.Φ.Μ.

Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης εάν γίνεται επέκταση (από B)

Φάκελος

Εκπαίδευση:

Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 10 ώρες, Βιβλίο μοτοσυκλέτας
<< Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Μοτοσικλετών >>.

Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 20 ώρες, Βιβλίο ΚΟΚ
<< Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων >>
Επίσης 1 ώρα εκπαίδευση στο Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο. (Εξέταση με ηλεκτρονικό υπολογιστή).
(δεν απαιτούνται οι 20 ώρες αν έχετε ήδη δίπλωμα αυτοκινήτου).

Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 14 ώρες, αν έχετε B 12 ώρες.

Προσφορές για δίπλωμα οδήγησης

Δικαίωμα οδήγησης:
Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα.
Δηλαδή δίτρoχo ή τρίτρoχo όχημα, του οποίου η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 Km/h την ώρα
και, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του δεν υπερβαίνει τα 50 cc.
Επίσης ως μοτοποδήλατο λογίζεται και το ελαφρό τετράτροχο όχημα του οποίου το απόβαρο κενού οχήματος,
μη συμπεριλαμβανομένου του βάρους του καυσίμου ή του μίγματος καυσίμου – ελαίου ή των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, είναι μικρότερο των 350 kgr, η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 Km/h την ώρα και ο κυλινδρισμός του κινητήρα του δεν υπερβαίνει τα 50 cc, προκειμένου για κινητήρα με επιβαλλόμενη ανάφλεξη
ή η μέγιστη καθαρή ισχύς τα 4Κw, προκειμένου για κινητήρες άλλου τύπου.

Ισχύς:
Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β1, Β, και ΒΕ έχουν διοικητική ισχύ δέκα πέντε (15) έτη, από την ημέρα
της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσής της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας.
Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του 68ου έτους της ηλικίας του κατόχου
της άδειας. Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση των 80 ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία (3) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας, κατά περίπτωση.
Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 80 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του 82ου έτους της ηλικίας του κατόχου
της άδειας.
Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των 80 ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται
να υπερβεί τα δύο (2) έτη και απαιτείται εξέταση απο ιατρούς των ειδικοτήτων:
Παθολόγου, Οφθαλμιάτρου, Ωτορινολαρυγγολόγου & Νευρολόγου ή Ψυχίατρου τουλάχιστον, σύμφωνα με το αρθ. 74 παρ.1
του Ν.4413/2016 (ΦΕΚ 148 Α’).

Σημείωση:
Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά Ιατρών & παράβολο των 50 € αν έχετε ήδη δίπλωμα αυτοκινήτου.

Προσοχή:
Άδειες οδήγησης μοτοποδηλάτου, οι οποίες χορηγήθηκαν από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας,
αντιστοιχούν στην κατηγορία ΑΜ του π.δ. 51/2012.
Αυτού του είδους οι άδειες οδήγησης, εντός διετίας (έως 19/1/2015) από τη θέση σε ισχύ του παρόντος διατάγματος,
πρέπει να κατατεθούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών προς αντικατάσταση με το νέο έντυπο με την υποβολή μόνο του παράβολου της εκτύπωσής του.
Μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής τα έντυπα των αδειών οδήγησης μοτοποδηλάτων που έχουν εκδοθεί μέχρι 18/1/2013
από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας παύουν να ισχύουν.
Όσοι οδηγούν με τέτοιου είδους άδεια οδήγησης τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 95 του Κ.Ο.Κ.5